login
OnThiBangLaiXe.Net

Thi thử đề ngẫu nhiên hạng B1

Các đề có dấu sao màu xanh là các đề được tạo ngẫu nhiên với nhóm câu hỏi hoàn toàn khác nhau.

Cấu trúc đề thi hạng B1

Thời gian làm bài: 19 phút

Tổng số câu hỏi: 30

Điểm tối thiểu đạt: 27/30

Số câu điểm liệt: 1Hệ thống ôn thi GPLX tổng hợp 600 câu lý thuyết và 120 câu tình huống cho xe máy và ô tô, kèm bài thi thực hành sa hình mới nhất hiện nay.

Nhận HSLX: 098.707.2219 / 058.2902.999
VP: 112 Trần Phú - HV An Ninh Nhân Dân

©2024. by JMaster IO

DMCA.com Protection Status