login
OnThiBangLaiXe.Net

Chương 4: Nghiệp vụ vận tải

Hạng C có 26/600 câu

Câu 1: Người lái xe khách, xe buýt cần thực hiện những nhiệm vụ gì dưới đây?


Danh sách các câu hỏi
1
_ 2
_ 3
_ 4
_ 5
_ 6
_ 7
_ 8
_ 9
_ 10
_ 11
_ 12
_ 13
_ 14
_ 15
_ 16
_ 17
_ 18
_ 19
_ 20
_ 21
_ 22
_ 23
_ 24
_ 25
_ 26

Hệ thống ôn thi GPLX tổng hợp 600 câu lý thuyết và 120 câu tình huống cho xe máy và ô tô, kèm bài thi thực hành sa hình mới nhất hiện nay.

©2024. by JMaster IO

DMCA.com Protection Status