login
OnThiBangLaiXe.Net

Thi thử đề ngẫu nhiên hạng C

Các đề có dấu sao màu xanh là các đề được tạo ngẫu nhiên với nhóm câu hỏi hoàn toàn khác nhau.

Cấu trúc đề thi hạng C

Thời gian làm bài: 23 phút

Tổng số câu hỏi: 40

Điểm tối thiểu đạt: 36/40

Số câu điểm liệt: 1Hệ thống ôn thi GPLX tổng hợp 600 câu lý thuyết và 120 câu tình huống cho xe máy và ô tô, kèm bài thi thực hành sa hình mới nhất hiện nay.

Nhận HSLX: 098.707.2219 / 058.2902.999
VP: 112 Trần Phú - HV An Ninh Nhân Dân

©2024. by JMaster IO

DMCA.com Protection Status