login
OnThiBangLaiXe.Net

ÔN TẬP LÝ THUYẾT HẠNG D

Chương 1: Toàn bộ câu hỏi

Hạng D gồm 600/600 câu. Số câu điểm liệt 62

0/600

Chương 2: Câu hỏi điểm liệt

Hạng D gồm 60/600 câu. Số câu điểm liệt 62

0/60

Chương 3: Khái niệm và quy tắc

Hạng D gồm 166/600 câu. Số câu điểm liệt 45

0/166

Chương 4: Nghiệp vụ vận tải

Hạng D gồm 26/600 câu. Số câu điểm liệt 0

0/26

Chương 5: Văn hóa và đạo đức

Hạng D gồm 21/600 câu. Số câu điểm liệt 6

0/21

Chương 6: Kỹ thuật lái xe

Hạng D gồm 56/600 câu. Số câu điểm liệt 11

0/56

Chương 7: Cấu tạo và sửa chữa

Hạng D gồm 35/600 câu. Số câu điểm liệt 0

0/35

Chương 8: Biển báo đường bộ

Hạng D gồm 182/600 câu. Số câu điểm liệt 0

0/182

Chương 9: Sa hình

Hạng D gồm 114/600 câu. Số câu điểm liệt 0

0/114


Hệ thống ôn thi GPLX tổng hợp 600 câu lý thuyết và 120 câu tình huống cho xe máy và ô tô, kèm bài thi thực hành sa hình mới nhất hiện nay.

Nhận HSLX: 098.707.2219 / 058.2902.999
VP: 112 Trần Phú - HV An Ninh Nhân Dân

©2024. by JMaster IO

DMCA.com Protection Status