login
OnThiBangLaiXe.Net

ÔN TẬP LÝ THUYẾT HẠNG A4

Chương 1: Toàn bộ câu hỏi

Hạng A4 gồm 574/574 câu. Số câu điểm liệt 62

0/574

Chương 2: Câu hỏi điểm liệt

Hạng A4 gồm 60/574 câu. Số câu điểm liệt 62

0/60

Chương 3: Khái niệm và quy tắc

Hạng A4 gồm 166/574 câu. Số câu điểm liệt 45

0/166

Chương 4: Văn hóa và đạo đức

Hạng A4 gồm 21/574 câu. Số câu điểm liệt 6

0/21

Chương 5: Kỹ thuật lái xe

Hạng A4 gồm 56/574 câu. Số câu điểm liệt 11

0/56

Chương 6: Cấu tạo và sửa chữa

Hạng A4 gồm 35/574 câu. Số câu điểm liệt 0

0/35

Chương 7: Biển báo đường bộ

Hạng A4 gồm 182/574 câu. Số câu điểm liệt 0

0/182

Chương 8: Sa hình

Hạng A4 gồm 114/574 câu. Số câu điểm liệt 0

0/114


Hệ thống ôn thi GPLX tổng hợp 600 câu lý thuyết và 120 câu tình huống cho xe máy và ô tô, kèm bài thi thực hành sa hình mới nhất hiện nay.

©2024. by JMaster IO

DMCA.com Protection Status